Šolarjev bo v Pivki še več

V Parku vojaške zgodovine sta ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec in direktor Parka Janko Boštjančič podpisala pogodbo o sofinanciranju delovanja Parka vojaške zgodovine. S tem se vrata muzeja še bolj odpirajo šolskim skupinam.

Druga pogodba

Gre za drugo v sklopu pogodb, sklenjenih na podlagi sklepa vlade, ki je glede na nacionalni pomen Parka vojaške zgodovine in njegov izrazit medresorski značaj k vzpostavitvi sodelovanja s Parkom in medresorskega sofinanciranja njegovega delovanja zavezal šest pristojnih ministrstev (Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za zunanje zadeve). 

Park vojaške zgodovine se v okviru svojih aktivnosti, ki segajo na področje pristojnosti šolskega ministrstva, že od vsega začetka vključuje v izobraževalni proces, saj ga pogosto obiskujejo šolske skupine iz osnovnih in srednjih šol, v Parku potekajo tudi razna izobraževanja in znanstvene konference.

Prelomnica

Formaliziranje odnosa z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport zato predstavlja pomembno prelomnico in daje Parku tako vzpodbudo kot tudi potrebna sredstva za razvoj novih pedagoških programov. Poseben poudarek bo pri tem dan bližajoči se 30-letnici samostojnosti Republike Slovenije, saj je prav ohranjanje zgodovinskega spomina na osamosvojitev in vojno ’91 osnovno poslanstvo Parka vojaške zgodovine.  Prav na tem področju postaja Park pomemben partner ministrstva, ki lahko pomembno obogati in dopolni šolski pedagoški proces.

Ministrica je v krajšem nagovoru ob slovesnem podpisu pogodbe iskreno čestitala Parku vojaške zgodovine za izjemno uspešno delo na področju predstavljanja ključnih trenutkov iz slovenske nacionalne zgodovine. Park vojaške zgodovine je po njenih besedah svojevrstna muzejska učilnica na prostem, ki šolarje na zanimiv in interaktiven način pouči o prelomnem obdobju nastanka slovenske države, poleg tega pa tudi pomembno učno orodje državljanske vzgoje. Ob tej priložnosti je izrazila ponos, da bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odslej del skupne muzejske zgodbe, ki bo z novimi programi šolarjem nudila dodatno motivacijo za odkrivanje kolektivne zgodovine.  

Fotografije: Valter leban

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več