Hieronim je novi primorski zavetnik, a še vedno – tajni

Škof Jurij BizjakbibliËnih znanosti

Čeprav je Vipavska že pred dnevi objavila novico, da bo sv. Hieronim postal novi zavetnik škofije in nadomestil sv. Jožefa Delavca, pa tega doslej ni povzel še noben katoliški medij. Niso pa tega povzemali niti nekatoliški mediji – mogoče zato, ker gre za novico iz kategorije “drugarazrednih”.

Smo pa v tem času pridobili uradni dokument o zamenjavi zavetnika, ki ga je podpisal koprski ordinarij Jurij Bizjak 29. avgusta 2010. Kot zanimivost naj omenimo, da je bil Hieronim prvi uradni prevajalec biblije v latinščino, Bizjak pa je zadnji prevajalec bibilije v slovenščino.

Zakaj sprememba

Takole piše škof: “Češčenost svetnikov in priljubljenost praznikov se v Cerkvi stalno spreminja. Spremembe v družbi in v Cerkvi prinašajo vedno nove potrebe in nove izzive, zato se v vsaki deželi in v vsaki dobi stalno pojavljajo in stopajo naprej novi vzorniki in priprošnjiki, ki odgovarjajo na tekoče potrebe in zahteve. Kakor pravi v evangeliju naš Gospod: ‘Zato je vsak pismouk, ki je poučen o nebeškem kraljestvu, podoben hišnemu gospodarju, ki iz svojega zaklada prinaša novo in staro’ (Mt 13,52).”

Škof Bizjak omeni, zakaj je po vojni obnovljena koprska škofija leta 1967 vzela “delavskega” zavetnika, ki goduje na mednarodni dan dela: “Papež Pij XII je leta 1955 odgovoril na pereče delavsko vprašanje tedanjega časa in vpeljal v bogoslužje neobvezni god svetega Jožefa delavca in ga postavil na dan prvega maja, ki je po mnogih deželah že od konca 19. stoletja veljal za civilni praznik dela.” Škof našteva tri razloge za tak izbor: “V Novi Gorici naj bi se gradila župnijska in konkatedralna cerkev v čast svetemu Jožefu delavcu; delavstvo že predstavlja najmočnejšo ljudsko plast na Primorskem; papež Pij IX je (1870) postavil svetega Jožefa za zavetnika vesoljne Cerkve.”

O političnih pritiskih škof ne govori. Tudi razlogov, zakaj je Hieronim primernejši kot Jožef, ne navaja. Razen zgodovinskega dejstva, ki se je pokazalo šele v zadnjih letih, posebej zaradi raziskovanja dr. Rafka Valenčiča. Škof Bizjak pravi še, da je Hieronim zelo priljubljen svetnik “zgoraj navedeni razlogi v prid svetemu Jožefu delavcu kot glavnemu zavetniku škofije pa so postali nekoliko manj prepričljivi.”

Uradno je sprememba, o katerih uradna škofija molči, stopila v veljavo 25. julija, ko je predlog spremembe bogoslužnega koledarja sprejela Kongregacija za bogoslužje.

Za popularizacijo bibilije

Škof Bizjak, doktor bibličnih znanosti, ki je eden od prevajalcev zadnjega standardnega prevoda Svetega pisma, vedno poudarja pomen Biblije. Bizjak je del Svetega pisma prevedel iz izvirnika iin njegov prevod že leta uporabljamo. Želi si, da bi s češčenjem sv. Hieronima okrepilii pobožnost do svetnika, “spodbudili proučevanje imenitnega cerkvenega učitelja in poglobilii branje Svetega Pisma”. Sveto pismo je že sedaj med Primorci priljubljena knjiga: “Imamo že veliko svetopisemskih skupin in smo prepričani, da bo izbira zavetnika še povečala gorečnost za Božjo besedo.”

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več