Hišna imena Vipavske: Skrilje

Leta 1988 najdemo v Skriljah več kot 90 hiš, v katerih je živelo okoli 250 ljudi. Natančen popis leta 1991 je naštel v vasi 248 prebivalcev. Naj kot zanimivost omenimo, da število prebivalstva od takrat stalno raste – danes je Skriljanov (Skerlanov po domače) že 320. Tu je seznam hišnih imen iz leta 1988. Dopolnili smo ga s popravki, ki smo jih dobili po objavi v tiskani Vipavski.

Vse hišne številke niso zapisane, ker so nekatere hiše prazne. Kjer sta dve hišni imeni, gre ali za dve različici, ki smo ju našli, ali za starejše in novejše hišno ime. Kjer je hišno ime napisano enako kot priimek družine, staro hišno ime bodisi še ni nastalo bodisi ni znano. To velja predvsem za novejše hiše.

Pri zapisu se je gotovo prikradla kaka napaka. Tudi zaradi težav pri pisanju narečne oblike. Nekaj pripomb so nam poslali Skrlani ali nekdanji Skrlani, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Pripombe lahko še vedno sporočite na naslov: tino.mamic@gmail.com. Projekt Hišna imena Vipavske je podprla Občina Ajdovščina. Hišna imena so bila objavljena tudi v časniku Vipavska.

Hišna imena so stara, a spremenljiva. Ko v hiši izgine priimek in ga nadomesti nov, se velikokrat priimek spremeni v hišno ime. Zaradi istega priimka (V Skriljah je, denimo, ogromno Valičev in Bajcev) so posamezne rodbine ločevali po hišnem imenu.

Poglejmo nekaj primeorv. Nadi Kravos so tako rekli Nada Skalonova. Hišno ime pa je nastalo zaradi kolon, velbov, ki jih je imela hiša nekoč.

Poldni so dobili hišno ime pred prvo svetovno vojno, ker je tam živela nunca Polda, babica. Ime ji je bilo Leopolda Cigoj, rojena Košuta. Stane Moškon nam je pojasnil: “Še danes se je spominjajo starejši vaščani v okoliških vaseh, kjer je pomagala porodnicam ne samo pri porodu, ampak je za njih skrbela še teden ali dva.”

Batovi pa so nastali zaradi neveste s priimkom Bat, ki se je priselila iz Kamenj leta 1867.

1 Fadeškavi (Rovtar)

2 Tončkavi, Žagarjevi (Štor)

2a Rovtar (Rovtar)

2b Mermolja (Mermolja)

3 Pliskavi (hiše ni več)

Skrilje, Vipavska. Foto: (c) Tino Mamić

Kisli Hrib

4 Poldni (Moškon)

5 Košuta (Košuta)

6 Tinčkavi, Hrib (Silič)

7 Polkovi (Čermelj, Črnigoj)

8 S kuta

9 Kravos (Kravos)

9 Možinavi, Hrib (Kravos, Bavčar)

10 Skuokavi (Čermelj)

11 hiše ni več

13 Buhcavi (Kravos)

14 Lknščavi (Lukančič)

Skrilje, Vipavska. Foto: (c) Tino Mamić

15 Brekčevi (Batagelj, Brecelj)

16 Žjefni (Valič)

17 Muorkavi (Vidmar)

18 Rbidnikovi (Čibej)

19 Krečičevi (Rustja)

20 Batovi (Valič)

21 Maldinavi

Valiči

22 Nejtni (Kalin)

23 Kovačevi (Rustja)

24 Fabejtavi (Favetti)

25 Katrni, porton (Valič)

26 Zgonikavi (Zgonik)

27 Pušpavi (Bratina)

27a Zgonik (Zgonik)

28 Maldinavi, Baldinavi (Saksida)

29 Menihavi (Rustja)

30 Žukčevi (Rustja)

Skrilje, Vipavska. Foto: (c) Tino Mamić

31 Na Pešav, Rjezni (Bizjak)

32 Mjeravi (Valič)

33 Fajdigavi (Rovtar)

34 Katrni (Valič)

35 Milni (Kravos)

36 Komparcavi (Kodrič)

36a Bratina (Bratina)

37 Slejkavi, Grigovčkavi (Bratina)

38 Zmanderčni (Valič)

30 šula (Slokar, Brus)

41 Piskarjevi (Kravos)

42 Fadeškav, Na mousti (Rovtar)

43a Saksida (Saksida)

Rušti

44 Saksida, Milka (Saksida), Pri trejh kruonah

45 Pušpavi (Rustja), Pri trejh kruonah

45a Vrčon (Vrčon), Pri trejh kruonah

Skrilje, Vipavska. Foto: (c) Tino Mamić

47 Zajcavi (Vovk, Kobal)

47aVovk (Vovk)

48 Škuofči, Škofčevi (Rustja)

49 Šturmavi

50 Urškni (Batagelj, Winkler)

51 Zgonikavi (Zgonik)

52 Skalonavi (Kravos, Lozar)

53 Pahor (Pahor)

54 Smuolcavi

56 Lozarjevi (Lozar)

56a Lozar (Lozar)

57 Krtejlavi, Piklavi (Batagelj)

58 Markovi, Sodnikavi (Slokar)

60 Mježnarjevi (Rustja)

62 Buoškavi (Jerin)

63 Mejtni, Novinc

64 Krnejlavi (Vrčon, Vidmar)

65 Polkavi (Rustja)

66 Skuončni, Badgjelčni (Črnigoj)

67 Novincavi (Novinc)

68 Frančni, Sunčni (Filipčič, Bratina)

Na Vrhu

69 Goskavi, Zdešči (Rustja)

Skrilje, Vipavska. Foto: (c) Tino Mamić

70 Pri Tmincu, Na Griči (Šuligoj)

Bajči

71a Pepotovi (Pahor)

71 Bajčkavi (Podgornik, Krtelj)

72 Malnarjevi (Rustja)

72a Rustja (Rustja)

72a Štrancar (Štrancar)

74 Kovačevi (Besednjak)

75 Slejkavi (Bratina, Fajt)

76 Drejčkavi (Štor)

77 Žerjaukni (Kravos)

78 Na Brajdi, Gasarjevi (Gregorič)

79 Matičkavi (Bratina)

80 Drejčlavi

81 Guznikavi

82 Šmunavi (Bajc)

83 Šavlavi (Možina)

84 Toničkavi (Poljšak)

86 Kostjencavi (Cigoj)

87 Tončkavi (Rustja)

88 Valentinavi, Vlkavi (Rustja)

89 Zutavi (Rustja)

90 Mlacarjevi (Vidmar)

91 Kmjetavi, Hmjetavi (Valič)

91a Bratina (Bratina)

91b Habjan (Habjan)

91c Rustja (Rustja)

92 Na Rovni (Bajec, prej Bajc)

93 Vidmar (Vidmar)

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več