Novoletno darilo župana: višji davek na stavbna zemljišča

Občina Ajdovščina je sredi leta 2019 zabredla v likvidnostne težave, ki jih je reševala s pomočjo svojih javnih zavodov. Pri tem so sodelovali Zdravstveni dom Ajdovščina, ki je občini nakazal denarna sredstva v višini 630.000 evrov, Lekarna Ajdovščina s 340.000 evrov, Ljudska univerza Ajdovščina s 360.000 evrov in Komunalno stanovanjska družba. Finančna pomoč v obliki brezobrestnih
posojil je bila omenjenim zavodom s strani občine vrnjena avgusta, po prejemu bančnega kredita. 
V tistem času je verjetno pri županu in koaliciji dozorelo spoznanje, da je občina v stanju, ko je priliv denarja iz države in Evropske unije skromen in da so možnosti dodatnega zadolževanja omejene. Finančne težave občine so se odločili rešiti z dotokom svežega denarja iz denarnic občanov, s povišanjem občinskega davka na stavbna zemljišča.

Koalicija, s potrditvijo odloka na zadnji seji občinskega sveta, tako vsakemu občanu letno  jemlje  v povprečju dodatnih 50 evrov.

 Obremenitve občanov so po naseljih različne. Ob upoštevanju dviga vrednosti točke, spremembe območja naselij in podvojenega števila točk na nezazidana stavbna zemljišča so nove obremenitve:

Jožko Premrn

 GRIVČE, KOŽMANI

 – nezazidana  879% – 1.177%

– zazidana  439% – 549%

 BATUJE, BRJE, DOBRAVLJE, DOLENJE, DOLGA POLJANA, GABRJE, GOJAČE, MALE ŽABLJE, MALOVŠE, PLAČE, PLANINA, POTOČE, RAVNE, STOMAŽ, ŠMARJE, TEVČE, USTJE, VELIKE ŽABLJE, VRTOVČE in ZAVINO

 – nezazidana  549% – 628%

– zazidana  247% – 293%

 PREOSTALI POSELITVENI  DEL OBMOČJA MESTA  AJDOVŠČINE

– nezazidana  357% – 377%

– zazidana  176% – 179%

CENTER MESTA IN OSTALA NASELJA V OBČINI

– nezazidana  220%

– zazidana  110%

Po novem letu bo lastnik nezazidanega stavbnega zemljišče v Batujah, namesto 50 plačal 275 ali 314 evrov, odvisno ali gre za individualno ali strnjeno gradnjo. V centru mesta bo lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča namesto 50 plačal 110 evrov.

V svetniški skupini NSi smo spremembi odloka, ki je bil postavljen na mizo, brez predhodnega usklajevanja znotraj občinskega sveta in s krajevnimi skupnosti, nasprotovali, zato smo po zavrnitvi naših vloženih amandmajev skupaj s stranko SDS glasovali proti. Sprejeti odlok je nepravičen do občanov, saj ne upošteva dejanskega stanja in položaja posameznih naselji in krajevnih skupnosti. Prav tako se ne strinjamo z ravnanjem in obrazložitvijo župana, da se s sedanjim povišanjem davka na stavbna zemljišča, nadomešča tudi delni izpad proračunskih prihodkov, zaradi nesprejetja  nepremičninskega davka na državni ravni. Ob tem pa pozablja, da je  stranka SD, ki ji župan pripada, v parlamentu glasovala proti dvigu povprečnine za občine, zato je občina Ajdovščina prikrajšana za več kot milijon evrov.

Dvigovanje davkov in dodatno finančno obremenjevanje ljudi ni ustrezen način za reševanje finančnih težav občine. Rešitev še naprej vidimo v izvajanju zlatega pravila, ki ga je g. Beočanin zapisal pri kandidaturi za župana »Vsakemu občinskemu evru za investicije bomo našli še en evro iz države ali Evrope«, ter gospodarnemu, transparentnemu in učinkovitemu upravljanju s proračunskim denarjem.

 Morda pa so novoletna darila, ki jih neradi prejmemo priložnost, da se predramimo ter zavemo, da živimo v demokraciji in nas vzpodbudijo, da se družbeno politično aktiviramo in prevzamemo svoj del odgovornosti  za naš skupen boljši jutri.

Naj se ob koncu navežem na besede predsednika države g. Pahorja, ki od nas vseh pričakuje razmislek, več sodelovanja in tista dejanja, ki bodo našo skupnost  povezovala in gradila, ter zagotavljala nam in našim potomcem bolj zdravo in svetlo prihodnost.

Predsednik OO NSi Ajdovščina

Jožko Premrn

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več