Hišna imena Vipavske: Potoče

Potoče so zelo staro naselje, saj viri navajajo, da je tam bila že pred tisoč leti cerkev, kamor so okoliški Vipavci nosili otroke h krstu. Spadajo pod župnijo Kamnje. V vasi danes živi 237 ljudi. Kot uradno naselje obstajajo Potoče od leta 1985, ko se osamosvojile od naselja Kamnje. Iz tistega časa je ohranjen tudi seznam hišnih imen, ki ga tu navajamo.

Vse hišne številke niso zapisane, ker so nekatere hiše prazne. Kjer sta dve hišni imeni, gre ali za dve različici, ki smo ju našli, ali za starejše in novejše hišno ime. Kjer je hišno ime napisano enako kot priimek družine, staro hišno ime bodisi še ni nastalo bodisi ni znano. To velja predvsem za novejše hiše. Teh je v Potočah kar precej.

Pri zapisu se je gotovo prikradla kaka napaka. Tudi zaradi težav pri pisanju narečne oblike. Hvaležni bomo za vsako pripombo, ki jo lahko sporočite na naslov tino.mamic@gmail.com. Projekt Hišna imena Vipavske je podprla Občina Ajdovščina. Hišna imena bodo objavljena tudi v časniku Vipavska.

2 Slejkavi (Slejko)

3 Rjepkavi (Furlan)

4 Janževi (Bizjak)

5 Pri Žendarmu (Bajc)

6 Pri Jelerju (Črmelj)

7 Mickovi (Krašna)

8 Pri Krkoču (Krkoč)

8a Krkoč (Krkoč)

9 Pri Pešku (Bizjak)

10 Sedej (Sedej)

12 Pri Minkužu (Minkuž)

13 Pri Možinavih (Mužina)

14 Bizjak (Bizjak)

15a Angjelčkavi (Rovtar)

16 Vodopivec (Vodopivec)

17 Rupnik (Rupnik)

18 Kugonič (Kugonič)

19 Bratina (Bratina)

20 Jakopec (Jakopec)

21 Marc (Marc)

21a Bavčar (Bavčar)

21b Krkoč (Krkoč)

22 Pri Šavlovih (Šavli)

22a Rovtar (Rovtar)

23 Pri Sribarju (Kočevar)

24 Pri Smolarik (Črmelj)

28 Jagževi (Bizjak)

29 Povževi (Bizjak)

30 Pavletovi (Batagelj)

32a Batagelj (Batagelj)

32 Batagelj (Batagelj)

33 V Brajdi (Rustja)

35 Breščak (Breščak)

35 Bržkavi (Batagelj, Trebižan)

36 Dornikovi (Colja)

37 Peganovi (Pegan)

38 Peganovi (Vrtovec)

39 Snajderjevi (Pegan)

40 Pod Brdcem (Krkoč, Pegan)

41 Besednjak (Rijavec, Lemut)

42 Tičevi (Bajc)

43 Besednjak (Besednjak, Lisjak)

44 Kekancavi (Kandus)

45 Pri Lenartu (Cigoj)

46 Pri Maksu (Paljk)

47 Pri Mlakarjih (Vodopivec)

48 Slejko (Slejko)

49 Antonič (Antonič)

50 Vodopivec (Vodopivec)

51 Mrevlje (Mrevlje)

52 Bric (Bric)

53 Jaklič (Jaklič)

54 Pegan (Pegan)

55 Rustja (Rustja)

57 Pegan (Pegan)

58 Jerkič (Jerkič)

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več