Izumiranje evropskih narodov

Oktobra 2015 je bila na Inštitutu Jožef Stefan konferenca na temo Soočanje z demografskimi izzivi. Na podlagi njenih ugotovitev je dr. Matjaž Gams navedel, da je v razvitih državah za ohranjanje stabilnega stanja prebivalstva potrebna rodnost 2,1 otroka na žensko. Z večanjem standarda pa večinoma rodnost pada pod to mejo, tudi v tretjem svetu. Po podatkih medijev znaša stopnja rodnosti v Franciji 1,8, Angliji 1,6, Grčiji 1,3, Nemčiji 1,3, Italiji 1,2, Španiji 1,1, Sloveniji pa 1,5. Po podatkih na spletu pa v Ruski federaciji 1,75, v ZDA 1,80 in v Izraelu 3,11.

Medtem pa se je podatkih medijev v muslimanskem svetu, ki obdaja Evropo, število prebivalcev v zadnjih nekaj desetletjih podvojilo. Pri dosedanjih trendih rodnosti, po podatki študije ameriškega centra Pew, pa se bo do leta 1950 povečalo še za novih 73 odstotkov, svetovno število prebivalcev pa le za 35 odstotkov. Islam je namreč najhitrejša rastoča religija. Se je pa tudi v tretjem svetu, vključno z muslimanskimi državami, začela tranzicija iz visoke v nizko rodnost. Po raziskavi neke študije naj bi namreč rodnost muslimanskih žena v 49 muslimanskih državah v obdobju 1990-2015 padla s 4,3 kar na 2,9 otroka. Vendar muslimanka  po podatkih navedene študije še vedno rodi največ otrok.

Afričanov je vedno več, Evropejcev vedno manj

Zaradi navedenega se je npr. delež Evropejcev v skupnem svetovnem prebivalstvu v obdobju 1950-2010 znižal z 22 na 11 odstotkov, delež Afričanov pa npr. povečal z 9 na 15 odstotkov.  Afriške žene namreč rodijo v povprečju 4,5 otroka na ženo, evropske pa le 1,6. Ameriški izvedenec za Afriko Stephen Smith v svoji knjigo The rush to Europe (Naval na Evropo) opozarja, da bo pri dosedanjih trendih rodnosti in migracij leta 2050 v Evropi 150 do 200 milijonov Afričanov, večinoma v petih velikih evropskih državah (Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji, Italiji in Španiji). V obdobju 2050-2100 pa naj bi se v Evropi rojevalo več muslimanskih otrok kot staroselskih in leta 2100 bi naj bile Nizozemska in Anglija že državi z večinskim muslimanskim prebivalstvom. Pri sedanji nizki rodnosti (1,5) ter sedanjih migracijah Slovencev v tujino in imigracijah tujcev v Slovenijo pa naj bi bilo Slovencev leta 2100 le še kakih 500.000. Tempirana bomba demografskega izumrtja Evropejcev in Slovencev tako že tiktaka. Dr. Gams je še povedal, da stroka opozarja politiko na te skrb zbujajoče demografske projekcije, a naj bi bili odzivi zelo medli in bi naj pri tem dopovedovanju naleteli celo na ideološke odpore, pa čeprav bi dostojna pomoč mladim parom in velikim družinam ne terjala kakih pretiranih finančnih bremen. Še več, pol stoletja levičarskega proletarskega enoumja in z njim povezanega demoniziranja narodne pripadnosti je ljudem tako opralo možgane, da si besede narod dolgo skoraj niso upali več izgovoriti.

Vendar je mogoče opaziti, da so se evropske države začele zavedati grožnje  izumrtja lastnih narodov. Med prvimi sta madžarski predsednik Orban in ruski predsednik Putin napovedala tako demografsko politiko, ki naj bi zaustavila in obrnila navzgor te negativne trende. Kar pa ni tako enostavno, ker terja to dolgo časa. Po nekaterih podatkih bi naj bilo npr. potrebnih 80 do 100 let za povečanje stopnje rodnosti od 1,3 na 2,1. Nemška vlada bi naj celo javno opozorila, da se padec nemške populacije ne da več zaustaviti. Veliko pozornost javnosti je zbudil tudi sklep nove predsednice Evropske komisije Ursule fon der Leyen, da na novo ustanovi resor »za zaščito evropskega načina življenja«, ki bi naj pokrival tudi demografsko politiko, kar je že razburilo fanatične evropske in slovenske levičarje. Analitiki opozarjajo tudi na žalostno ugotovitev, da je med vzroki izumiranja evropskih narodov celo ženska emancipacija, ki je sicer prinesla ženski svobodo in enakopraven položaj v družbi, kar pa je negativno vplivalo na stopnjo rodnosti.

Islamizacija Evrope

Nizko rodnost pa spremljajo staranje ljudi, pomanjkanje delovne sile, pešanje gospodarstva in z njim državnih blagajn, to je predvsem proračuna, pokojninske in zdravstvene blagajne. Zaradi tega so morale razvite evropske države že pred sedanjo migrantsko krizo na široko odpreti vrata ekonomskim migrantom iz edinega bližnjega naravnega bazena s presežkom delovne sile, to je iz sosednega muslimanskega sveta. Tako ima Evropa že danes okrog 50 milijonov muslimanov, od tega 25 milijonov staroselcev, predvsem na Balkanu in na kavkaškem območju, ter okrog 25 milijonov novih muslimanskih priseljencev. Teh je po podatkih medijev (Demokracija 18. 4. 2019) v Nemčiji 4.760.000 (5,2 % prebivalstva), V Franciji 4,710.000 (7,5%), Združenem kraljestvu 2,960.000 (4,8%), Italiji 2,220.000 (3,7%), na Nizozemskem 1,000.000 (6%), v Španiji 980.000 (2,1%), na Švedskem 430.000 (4,6%), v Belgiji 630.000 (5,9%), v Ruski federaciji 20,000.000 (14%), v glavnem staroselcev s področja Kavkaza, v Sloveniji pa 60.000 (3,5%), tudi staroselcev z Balkana. Le v skupini  višegrajskih držav in v Romuniji znaša število muslimanov pod pol odstotka. Ugotavljanje števila muslimanov v Evropi pa postaja težko, ker so nekatere države nehale objavljati podatke glede narodnosti, rase in veroizpovedi ali pa jih celo prirejajo. V Sloveniji se je po podatkih popisa število muslimanov v obdobju 1991-2015 povečalo z okrog 30.000 na 60.000. Mediji pa nam sporočajo zaskrbljujoče vesti, da je npr. v Belgiji in na Nizozemskem že danes 50 odstotkov novorojenih otrok iz muslimanskih družin, čez 15 let pa naj bi bila polovica vseh prebivalcev teh dveh držav muslimanov. Pri dosedanjih trendih naj bi bil v Franciji do leta 2030 vsak četrti prebivalec musliman. V Nemčiji pa naj bi ob dosedanjem tempu priseljevanja muslimani postali večina leta 2050. To odpira možnost, da postopoma lahko prevzamejo oblast in vsilijo drugim prebivalcem svoj vzorec mišljenja in svoj način življenja. Naj še za ilustracijo navedem, da je že danes v Evropi okrog 10.000 mošej (Nemčija 2.800, Francija 2.100, Velika Britanija 1.500, BiH 1.900 itn.). Vendar glede na to, da pri muslimanih, ki se preselijo v Evropo, pada rodnost, so gornje projekcije negotove, ker je v zraku še precej neznank.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več