Mladi od Šturij do Davče, pohod do Terčeljevega groba

Otroci in mlabi na kraju umora med molitvijo

V soboto je bilo sklepno dejanje letošnjih poletnih tednov duhovnosti v Kanjem dolu. Po osmih tednih so se animatorji odpravili še na peš pohod čez gore od Šturij do Davče. V Davčo nad Železnike so potem prišli tudi drugi udeleženci duhovnih vaj in njihovi starši, saj so imeli zahvalni dan. Kar 567 mladih in otrok se je letos poglabljalo v osebnost Filipa Terčelja, svetniškega kandidata, ki se je rodil v Šturjah in umrl v Davči.

Pohodniki so bili večinoma mladi animatorji iz Kanjega Dola, ki so v petih dneh prehodili pot čez pogorja med Vipavsko in Gorenjsko. V Davči so se poklonili ob grobu Filipa Terčelja in Franca Krašne, zahrbtno umorjenih duhovnikov. Duhovno sta jih spremljala mirenski župnik Robert Ušaj in sestra Rebeka Kenda, ustanoviteljica doma Eden, kot se imenuje dom duhovnosti. V Davči se je potem odvil program zahvalnega dne za tedne duhovnosti. Starši in otroci so poromali od cerkve do Štulceve grape, kjer je bil Terčelj umorjen, in tam zmolili. Vse poletje so se Terčelju priporočali tudi v molitvi.

Šolska sestra Rebeka Kenda je povedala, da je na tednih bilo 451 otrok, ki jih je vodilo 116 anamatorjev in voditeljev. Povprečna starost prvih je bila 11, drugih pa 18 let.  Če k temu prištejemo še starše in sorodnike, se je tako s Terčeljem srečalo ogromno ljudi. Tako je in vpod Javornikom in v Davči velikokrat donelo iz množice grl: “Filip Terčelj, prosi za nas!”

Animatorji imajo v Kanjem Dolu posebno izobraževanje, ki se uaključi s prakso. Šele po uspešno opravljeni praksi dobijo mladi naziv animator. V informacijo naj navedemo nekaj splošnih navodil za animatorje: “Prizadevaj si za lep slovenski jezik! Poskrbi, da so otroci urejeni, umiti, na sprehodih ustrezno oblečeni in obuti. Z otroki se ne pogovarjaj neumnosti. Spodbujaj otroke k sodelovanju s petjem, bodi zgled. Varčno uporabljaj material in poskrbi, da so izdelki dokončani. Otrokom natančno, potrpežljivo in počasi razloži, kako se kaj dela. Svoje dolžnosti opravljaj odgovorno in z veseljem. Bodi iskren do voditelja in ne kritiziraj za hrbtom. Zvečer pokrižaj otroke v svoji sobi in poskrbi za tišino.”

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več