Vsi Primorci bomo glasovali skupaj

V okviru tretjega kroga pogajanj parlamentarnih strank pri predsedniku republike Borutu Pahorju je bilo doseženo večinsko soglasje o spremembah volilnega zakona, ki je trenutno neskladen z ustavo.

Če se bodo stranke držale dogovora, bomo na naslednji volitvah na Primorskem volili brez volilnih okrajev. To pomeni, da bodo Primorci lahko glasovali za vse Primorce, ne pa le za kandidate iz svojega volilnega okraja. Tako bodo, denimo, simpatizerji ene stranke imeli možnost izbirati med vsemi 11 kandidati te stranke s preferenčnim glasom.

Primorska volilna enota bo glasovala skupaj. Izbirali bomo lahko med vsemi primorskimi kandidati.

Če vzamemo konkreten primer ene stranke. Nova Slovenija je vedno dobila najvišji delež glasov v okraju Ajdovščina, kar pomeni, da je ajdovski kandidat bil vedno izvoljen, čeprav so drugi njegovi protikandidati v okraju dobili več glasov kot on. Hkrati je lahko dobil manj glasov kot njegov strankarski kolega v drugem okraju, a je vendarle bil izvoljen on, ker je dosegel višji delež v odstotkih.  Izvoljivih okrajev po novem ne bo več.

Iz urada predsednika so sicer sporočili:

“Te spremembe bi pomenile doslednejšo izvedbo zahteve 80. člena ustave po odločilnem vplivu volivcev na dodelitev mandatov kandidatom in hkrati uveljavitev odločbe Ustavnega sodišča U-I-32/15-56:

1. ukinejo se volilni okraji;
2. volivci glasujejo o celotni listi kandidatov na ravni volilne enote, na kateri mora biti toliko kandidatov, kot se jih voli;
3. uvede se relativni neobvezni prednostni glas, kar pomeni, da volivci glasujejo za listo kandidatov, lahko pa na tej listi dodelijo tudi prednostni glas enemu od kandidatov;
4. višina praga za kandidata, izvoljenega s prednostnimi glasovi, sledi formuli kot je v sistemu za volitve v Evropski parlament

V pogajanjih je bilo izraženih nekaj zadržkov glede uveljavitve domicilnega principa, višine praga upoštevanja prednostnega glasu in glede obveznosti predlaganja polnih kandidatnih list.

Foto: Urad Predsednika Republike

Novela na predlog poslancev narodnosti vsebuje spremembo volilnega sistema poslancev avtohtonih narodnih skupnosti v smeri enokrožnega večinskega volilnega sistema, ki so jo navzoči večinsko podprli.

Dogovorili so se, da bodo na podlagi pripravljenega čistopisa novele Zakona o volitvah v Državni zbor dokončno odločitev o vsebini in nadaljnjih korakih pri njenem uveljavljanju sprejeli predsedniki parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin na delovnem kosilu pri predsedniku republike 12. julija.

Istočasno se do septembra pripravlja tudi predlog sprememb območij volilnih okrajev.”

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več
[obvestilnik logo="prikazi" target="_blank"]