Vipava: po 24 letih nov župan

Občina Vipava je nastala leta 1994 in takrat je župan postal veterinar Ivan Princes, ki je svoj položaj na volitvah nenehno krepil in tako na njem ostal vse do tokratnih volitev, kar pomeni, da je bil župan kar 24 let. Kljub temu meni, da bi, če bi bil 18. novembra izvoljen ponovno, že sedmič, imel še veliko idej za nadaljnji razvoj občine. Pravi, da je bila Vipava kot kraj v času njegove prve izvolitve kraj duhov, skozi leta pa mu jo je uspelo s trdim delom pripeljati do točke, kjer lahko rečemo, da se občina uspešno razvija. Ivan Princes je delo župana opravljal neprofesionalno in bil vsa ta leta zaposlen kot veterinar v Vipavi.

Na tokratnih lokalnih volitvah so se za mesto župana potegovali štirje kandidati: Goran Kodelja (1963), Ivan Princes (1948), Jožko Andlovic (1983) in Nataša Nardin (1966). S prepričljivo večino (70 odstotkov) je mesto župana osvojil Goran Kodelja, do sedaj precej neznanemu kandidatu. Na drugem mestu se je znašel Ivan Princes z 20 odstotki, Jožko Andlovic in Nataša Nardin pa sta dosegla manjše število glasov: 8 in 4 odstotke.

Goran Kodelja, zmagovalec tokratnih volitev, ima bogat življenjepis, pa tudi profesionalni nastop, kar se pogosto omenja kot vzrok njegove uspešne kandidature. Osnovno šolo je obiskoval v Vipavi, po ajdovski gimnaziji pa je šolanje nadaljeval na ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1988 postal univerzitetni diplomirani ekonomist. Istega leta se je kot komercialist zaposlil na ajdovskem Fructala, kjer je kmalu postal direktor za uvoz in izvoz. Takrat je bil na listi SDS izvoljen za člana sveta občine Vipava in v njem nato soglasno izbran za predsednika. Zatem je postal komercialni direktor pri podjetju Nama v Ljubljani. Nekaj let kasneje mu je uspelo skupaj z manjšo ekipo oživeti Nogometni klub Vipava. Bil je tudi njegov predsednik (do 2007). Med leti 2002 in 2005 je kot direktor finančno konsolidiral Ljubljanske kinematografe in Kolosej. Slednjič je postal generalni direktor skupine Lisca, ki je v njegovem času postala mednarodno uspešno modno podjetje s 750 zaposlenimi.

Goran Kodelja v občino prinaša svežo energijo. Pri uveljavljanju svojih zamisli mu bo v veliko pomoč, njegova lista, ki je dobila v 17-članskem občinskem svetu kar šest mandatov.

Program Gorana Kodelje je dostopen na internetnih straneh www.gorankodelja.si. Med dvajsetimi projekti, ki so v programu navedeni kot najpomembnejši, najdemo prenovo Glavnega trga v Vipavi, pa tudi ureditev Podskale. Omenja se tudi začetek gradnje obrtno-poslovne cone v bližini avtoceste, širitev CIRIUS (centra za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami), gradnja hotela na mestu sedanjega gostišča Adria ter selitev vipavske vinoteke in turistično-informacijskega centra v dvorec Lanthieri. Večina drugih projektov ni vezanih na središče občine, pač pa na posamezne krajevne skupnosti, kjer se bo gradilo veliko novih parkirišč, pešpoti, klopi, pločnikov in javne razsvetljave, pa tudi otroških igral, čistilnih naprav ter mrliških vežic. Eden največjih projektov je celostna prenova vasi Goče v poseben kulturni spomenik na podoben način, kot je trenutno urejen Vipavski križ.

Da z letnim proračunom občine, ki vsako leto znaša okoli pet milijonov evrov vseh projektov ne bo mogoče izvesti, se je omenjalo že na predvolilnem soočenju, dan pred volitvami v kulturnem domu. V štirih letih, kolikor traja njegov mandat, to torej pomeni 20 milijonov evrov, ki so na razpolago za plače zaposlenih, subvencije, investicije in drugo. Seveda lahko občina najame tudi kredit, ki pa ga je treba vrniti. Goran Kodelja rešitev vidi v evropskem denarju, ki ga namerava pridobiti za izpeljavo mnogih izmed prej omenjenih projektov, predvsem pa za prenovo vasi Goče, saj ta projekt zahteva ogromna finančna sredstva.

Program novega župana se ne osredotoča zgolj na prebivalce, temveč išče rešitve, kako več iztržiti tudi iz turizma. Posebno v zadnjem času se pri nas pospešeno razvija t.i. podeželski turizem, saj si čedalje več ljudi želi oddiha na podeželju, v stiku z naravo in ljudmi, česar v večjih mestih manjka. Omenja tudi, da imamo pri nas odlične možnosti za razvoj vinarsko-kulinaričnega turizma, saj dobre vinske kapljice in dobrih gostiln pri nas ne manjka. Gotovo so z razvojem turizma povezane še številne druge dejavnosti, pri trenutno naštetih oblikah sodi sem gotovo kmetijstvo, na področju katerega pa občina veliko pooblastil nima.

Kodelja načrtuje zasteklitev tržnice, da bi ta pozimi lažje obratovala in izgradnjo ustreznih namakalnih problemov, saj se naši kmetje v poletnih mesecih praktično vsako leto soočajo s sušo. Veliko sredstev namenja športu preko sofinanciranja programov športa in športnih klubov oz. društev v tolikšnem obsegu, da bo omogočeno njihovo normalno delovanje vključno z ureditvijo igrišč ob vojašnici, ki so trenutno v slabem stanju. Celoten kompleks namerava spremeniti v pravi športni park, ki bo povezal celotno občino.

Izmed vidnejših stvari, ki naj bi se v prihodnje v občini spremenile, je prav gotovo koncept vipavske trgatve, ki je eden izmed osrednjih občinskih dogodkov, ki ga redno obiskujejo ljudje s širšega dela Slovenije. Namesto, da se dogajanje odvija samo dva dneva v letu, bodo organizirali številne manjše prireditve v Vipavi in vaseh. Le-te naj bi bile razpotegnjene čez celo poletje, še vedno pa bi bile povezane s hrano in vinom, pa tudi z zabavno in kulturno ponudbo.

Decembra 2018 je potekala ustanovna seja novoizvoljenega Občinskega sveta, Goran Kodelja pa je funkcijo župana z vsemi pooblastili zasedel dan kasneje. Sprejeli so tudi sklep, da občina zaradi učinkovitega in racionalnega delovanja ne bo imela več dveh podžupanov, ampak samo enega. Nova podžupanja postala Sonja Lukin, sicer članica liste Gorana Kodelje.

Tadej Kobal

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več