90% anketirancev ne verjame v poštenost razpisa

Ajdovski župan Tadej Beočanin je konec lanskega leta razpisal novo delovno mesto v občinski upravi. Nič nenavadnega, če ne bi bil razpis objavljen v petek, 21. decembra, tik pred božičnimi prazniki. Seveda je res, da je dan pred božičem ali silvestrovo uradno delovni dan, a v resnici v tistih dneh ljudi v službah zelo malo. Zato je med prazniki tudi vednonajnižja obiskanost spletnih strani. V zakonitost razpisa med prazniki verjetno nihče ne dvomi, a težko je verjeti, da bi tak razpis objavil delodajalec, ki išče čimvečji nabor strokovnjakov, med katerimi bo izbral najprimernejšega. Zato podjetja razpisov med počitnicami sploh ne objavljajo.

V Sloveniji, kjer korupcija po ocenah strokovnjakov presega tri miljarde evrov letno, je veliko javnih razpisov, ki so objavljeni samo na spletnih straneh z minimalnim rokom za razpis. Velikorkat so to razpisi samo pesek v oči, saj župan ali funkcionar zaposlenega izbere že pred objavo razpisa. Zato je iskanje službe s pisanjem vlog na razpise večinoma jalovo delo. Tako vsaj pravijo mnogi mladi, ki iščejo službe.

Na družbenem omrežju Facebook smo zato naredili anketo s preprostim vprašanjem: »Ali verjamete, da javni razpis za delovno mesto, objavljen 21. decembra, z rokom 5 dni za prijavo v času božičnih praznikov, v resnici pošten? Ali kdo verjame, da stvar ni dogovorjena vnaprej, da ne gre za korupcijo? Razpis za službo je razpisala občina Ajdovščina.«

Zraven smo objavili internetno povezavo do razpisa, ki so si ga bralci lahko sami prebrali. Anketa ni reprezentativna, saj gre za internetno anketo. A vendar je pokazatelj določenega dela javnega mnenja. Na anketo je odgovorilo 448 ljudi. Deset odstotkov ljudi je odgovorilo »Verjamem, da je pošteno«, 90 odstotkov ljudi pa »Ne verjamem«.

Ajdovski župan je seveda drugačnega mnenja. Zato smo mu poslali šest novinarskih vprašanj, da predstavi svojo plat zgodbe. Odgovoril je takoj, vendar ne na vsa vprašanja.

Zakaj je bil razpis za delovno mesto objavljen tik pred božičnimi prazniki, ko branost spletnih strani drastično upade? 

»Občina Ajdovščina je partner v novem strateškem projektu na programu SLO-ITA “Crossit Safer”, ki se je začel izvajati 1. 1. 2019. V pripravah na zagon projekta je bila Občina Ajdovščina na operativnem sestanku z vodilnim partnerjem dne 18. 12. 2018 v Palmanovi določena za koordinatorja delovnega sklopa 2, ki obsega komunikacijske projektne aktivnosti. V sklopu tega delovnega sklopa je potrebno pripraviti vsa komunikacijska orodja ter navodila in predloge za vse slovenske in italijanske partnerje. Omenjene aktivnosti morajo biti izvedene do prvega startnega sestanka projekta, ki bo 20. februarja 2019 v Vidmu. Zato je bila takoj po sestanku sprejeta odločitev, da se za podporo nemoteni izvedbi projektnih aktivnostih za obdobje 7 mesecev zaposli dodatnega koordinatorja.

Koordinatorka, ki že dela na enem drugem EU projektu LIFe ViVaCCAdapt, namreč obeh projektov ne bi mogla izpeljati, saj je bilo potrebno do konca januarja uskladiti tudi vmesno poročilo o izvedbi aktivnosti za Ministrstvo za okolje ter poročila za Evropsko komisijo. Vzporedno s pripravo poročila poteka tudi priprava ter usklajevanje za kontrolo Evropske komisije, ki bo predvidoma 11. in 12. marca v Ajdovščini. Zato je bil razpis za koordinatorja VI za evropske projekte objavljen že 21. decembra.

Obe zaposlitvi sta financirani iz evropskih projektov in ne bremenita občinskega proračuna.«

Zakaj je bil rok za oddajo prijav samo pet dni?

»Objava prostega dela ne sme biti krajša od treh delovnih dni. Po podatkih upravljalca občinske spletne strani je v teh petih dneh spletno stran občine obiskalo 3.925 ljudi oziroma 785 obiskovalcev povprečno na dan, kar pa ni tako ‘drastično’ pod povprečjem decembrskega obiska.«

Kje je bil oglas objavljen?

»Prosto delovno mesto je bilo objavljeno tudi na Zavodu za zaposlovanje.«

Koliko ljudi se je na oglas prijavilo?

»Na razpis se je prijavilo 10 kandidatk in kandidatov, od tega ena po roku za prijavo. Tudi za prejšnji razpis za koordinatorja za evropske projekte (objavljen je bil 17. 7. 2018) se ni prijavilo bistveno več kandidatk oz. kandidatov. Nizko število prijav gre verjetno na račun zaposlitve za določen čas, se pravi za sedem mesecev.«

Kdo je bil izbran?

“Razgovore in izbor je opravila direktorica občinske uprave.”

Kako komentirate mnenje mnogih ljudi, ki ne verjamejo v poštenost postopka?

Župan na to vprašanje ni odgovoril.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več